Ģeoloģijas pakalpojumi

Ģeoloģijas pakalpojumi

Piedāvājam dažāda veida ģeoloģiskās izpētes pakalpojumus - gan inženierģeoloģisko un derīgo izrakteņu atradņu izpēti, gan karjeru un kūdras purvu inventarizāciju un urbumu dokumentācijas sagatavošanu. Mūsu komandā ir profesionāls ģeologs ar darba pieredzi ģeoloģiskajā izpētē vairāk kā 35 gadu garumā.

Uzņēmums "ReWater" piedāvā:

  • Ģeoloģiskā izpēte (inženierģeoloģiskā izpēte);
  • derīgo izrakteņu atradņu izpēte (smilts, grants, dolomīts, kūdra, u.c.);
  • kūdras purvu un karjeru inventarizācija;
  • hidroģeoloģiskie pakalpojumi;
  • dziļurbumu pases sagatavošanu vai atjaunošanu;
  • ūdens urbuma atradnes pases izstrādi;
  • ūdens monitoringa pakalpojumi;